Wanneer is reverse engineering bv nodig?

Iemand beschikt over een machine, maar een van de onderdelen is defect en dient vervangen te worden. Wanneer er dan geen vervangstukken meer te krijgen zijn kan de eigenaar een procedure van reverse engineering van het defecte stuk opstarten, zodat hij zijn machine kan blijven gebruiken. Echter, reverse engineering heeft ook andere, meer diverse toepassingen:

Vervangen van het originele ontwerp van een stuk waarvan de documentatie nie toereikend of niet bestaande is

-Herontwerpen van een stuk om een (productie)fout te elimineren of enkele voordelige aspecten te versterken

-Het analyseren van producten van de concurrentie

-Oudere producten toch in werking houden die door moderne technologie verouderd zijn

-Concepten, plannen of documentatie van originele producten creëren

-Een kritiek stuk leveren zonder de productie lang stil te leggen.